NYHETER

2015-10-05

Optimerade system

Vi har påbörjat optimering av signalmodellen för samtliga aktier och kommer efter hand att släppa de uppdaterade systemen. Notering om detta står på respektive akties sida.

2015-08-19

Oriflame Holding

Oriflame uppdateras nu som vanligt, efter noteringen av holdingbolaget.

2014-07-20

SEMESTERTIDER

Under perioden 14 juli till 11 augusti kommer vi att ha begränsad uppdatering av analyserna. Glad sommar önskar vi på CompuStock!

2014-07-06

Nytt system för Sandvik

Nytt, förbättrat analyssystem 2014

2014-07-06

Optimering av systemen fortsätter

Nytt analyssystem för Getinge

Början till bättre placeringar.

Målsättningen är att erbjuda ett av marknadens mest träffsäkra timinginstrument, att använda vid placeringar på de finansiella marknaderna.

Rena rekommendationer

Analysmodellen är baserad på teknisk aktieanalys som ger tydliga köp- och säljsignaler. Då modellen bygger på rent matematiska och statistiska samband ges en omedelbar och objektiv bild av rådande börsläge.

Alla rekommendationer är garanterat fria från subjektiva bedömningar vilket gör att många osäkerhetsmoment undviks.

Aktier och Valutor

I nuläget ges köp- och säljrekommendationer för ett urval av aktier och valutor.

Kostnadsfritt

Reklamintäkter samt handel för egen räkning finansierar i dagsläget verksamheten.

Frågor eller synpunkter?

Har du frågor eller synpunkter så är du mycket välkommen att skicka ett mail till adressen nedan.

 

/Kristoffer Nilsson

NYA SIGNALER

2018-09-20

KÖP Autoliv SDB


2018-09-18

SÄLJ AstraZeneca

KÖP BillerudKorsnäs


2018-09-17

KÖP Lundin Mining Corp

SÄLJ USD-SEK


2018-09-05

SÄLJ Millicom Int C


2018-08-27

KÖP Hennes & Mauritz BDISCLAIMER

Informationen som presenteras på CompuStocks hemsidor under domänen compustock.se skall ses som tilläggsinformation i investeringsbeslutet och ej allena vara grunden för detsamma. Vi garanterar eller ansvarar ej för att informationen på hemsidan alltid är fullt korrekt och uppdaterad, även om ambitionen är att så skall vara fallet. CompuStock ansvarar ej för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på information från våra hemsidor eller marknadsbrev.