FABEGE

CompuStock har en KÖP-rekommendation för Fabege-aktien.
Signalen kom till kursen 85,30 kr (utv: +44,8 %).


Vi för löpande statistik över utvecklingen för våra köp- och säljrekommendationer gällande Fabege-aktien. Som jämförelse används köp-och-behåll-strategin där man mäter aktiens utveckling under samma period utan att några köp eller försäljningar görs. Denna strategi benämns vidare som jämförelseindex (jmf.index).

Vi har som självklar målsättning att överträffa jämförelseindex över tiden. Resultatet för hur väl vi lyckas visas med antalet stjärnor i "Rating".

Den enskilt viktigaste uppgiften nedan är Informationskvoten som är ett mått på hur effektiva våra råd för Fabege-aktien har varit. Det vill säga hur mycket vi fått betalt i form av avkastning genom att köpa och sälja Fabege-aktien under perioden, istället för att köpa och behålla densamma. Som ett exempel kan anges att informationskvoten för de 10 bästa Sverigefonderna låg på 0,47 - 0,71 enligt en undersökning från Placera.nu. CompuStocks råd (som kan ses som en fond innehållande Fabege-aktien) har motsvarande kvot på -0,90.

 

Avkastning

Den totala avkastningen
(senaste 36 mån).

Risk

Visar hur mycket avkastningen varierar (på årsbasis).

2018-09-21

UTVECKLING

 

Avkastning & Nyckeltal

CompuStock

index

 

Avkastning 3 år

+43,4%

+101,9%

 

Avkastning 1 år

+55,3%

+55,3%

 

Avkastning i år

+41,8%

+41,8%

 

 

 

 

 

Medelavkastning

+14,8%

+29,5%

 

Standardavvikelse

15,0%

17,0%

 

Aktiv avkastning

-11,6%

 

 

Aktiv risk

13,0%

 

 

Informationskvot

-0,90

 

 

I ovanstående gruppering (från "Medelavkastning" och ned), är mätperioden 36 månader med månatlig avstämning. Datan presenteras i årsformat.

Aktuellt råd

KÖP

Signaldatum

Köpkurs

85,30 kr

Aktuell kurs

123,54 kr

Utveckling

+44,8 %

KORTFAKTA

Historik: 36 mån.

Rating

Antal affärer

3 st

Vinstgivande affärer

67%

Sharpe-kvot

0,96

Förklaringar

 

Standardavvikelse

Riskmått som visar hur mycket avkastningen varierar runt medelavkastningen.

Aktiv avkastning

Skillnaden i avkastning mellan CompuStocks råd och index.

Aktiv risk/tracking error

Standardavvikelsen för den aktiva avkastningen, dvs. hur mycket CompuStocks råd avvikit från index.

Informationskvot

Kvoten mellan den aktiva avkastningen och den aktiva risken.

DISCLAIMER

Informationen som presenteras på CompuStocks hemsidor under domänen compustock.se skall ses som tilläggsinformation i investeringsbeslutet och ej allena vara grunden för detsamma. Vi garanterar eller ansvarar ej för att informationen på hemsidan alltid är fullt korrekt och uppdaterad, även om ambitionen är att så skall vara fallet. CompuStock ansvarar ej för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på information från våra hemsidor eller marknadsbrev.