CompuStock har en -rekommendation för .
  Signalen kom till kursen (utv: ).


  Vi för löpande statistik över utvecklingen för våra köp- och säljrekommendationer gällande . Som jämförelse används köp-och-behåll-strategin där man mäter utveckling under samma period utan att några köp eller försäljningar görs. Denna strategi benämns vidare som jämförelseindex (jmf.index).

  Vi har som självklar målsättning att överträffa jämförelseindex över tiden. Resultatet för hur väl vi lyckas visas med antalet stjärnor i "Rating".

  Den enskilt viktigaste uppgiften nedan är Informationskvoten som är ett mått på hur effektiva våra råd för har varit. Det vill säga hur mycket vi fått betalt i form av avkastning genom att köpa och sälja under perioden, istället för att köpa och behålla densamma. Som ett exempel kan anges att informationskvoten för de 10 bästa Sverigefonderna låg på 0,47 - 0,71 enligt en undersökning från Placera.nu. CompuStocks råd (som kan ses som en fond innehållande ) har motsvarande kvot på .

   

  Avkastning

  Den totala avkastningen
  (senaste 36 mån).

  Risk

  Visar hur mycket avkastningen varierar (på årsbasis).

  UTVECKLING

   

  Avkastning & Nyckeltal

  CompuStock

  index

   

  Avkastning 3 år

   

  Avkastning 1 år

   

  Avkastning i år

   

   

   

   

   

  Medelavkastning

   

  Standardavvikelse

   

  Aktiv avkastning

   

   

  Aktiv risk

   

   

  Informationskvot

   

   

  I ovanstående gruppering (från "Medelavkastning" och ned), är mätperioden 36 månader med månatlig avstämning. Datan presenteras i årsformat.

  Aktuellt råd

  Signaldatum

  kurs

  Aktuell kurs

  Utveckling

  KORTFAKTA

  Historik: 36 mån.

  Rating

  Antal affärer

  st

  Vinstgivande affärer

  Sharpe-kvot

  Förklaringar

   

  Standardavvikelse

  Riskmått som visar hur mycket avkastningen varierar runt medelavkastningen.

  Aktiv avkastning

  Skillnaden i avkastning mellan CompuStocks råd och index.

  Aktiv risk/tracking error

  Standardavvikelsen för den aktiva avkastningen, dvs. hur mycket CompuStocks råd avvikit från index.

  Informationskvot

  Kvoten mellan den aktiva avkastningen och den aktiva risken.

  DISCLAIMER

  Informationen som presenteras på CompuStocks hemsidor under domänen compustock.se skall ses som tilläggsinformation i investeringsbeslutet och ej allena vara grunden för detsamma. Vi garanterar eller ansvarar ej för att informationen på hemsidan alltid är fullt korrekt och uppdaterad, även om ambitionen är att så skall vara fallet. CompuStock ansvarar ej för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på information från våra hemsidor eller marknadsbrev.